PHP error [Warning]
PHP Σφάλμα [Warning]
PHP Σφάλμα [Warning]
Συνεργαζόμενοι Φορείς
PHP Σφάλμα [Warning]
Παρασκευή, 24 Μάρτιος 2023
Αναζήτηση
Τελευταία Νέα

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Ίδρυση και αντικείμενο του Δικτύου
Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ? ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ιδρύθηκε με την 37609/Γ7/13-4-2005 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ και έχει διάρκεια τρία σχολικά έτη.
Αντικείμενο του Δικτύου αποτελεί η εκπαίδευση σε θέματα Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Συντονιστικός φορέας
ΚΠΕ Βερτίσκου

Συντονιστική Επιτροπή
Τη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου αποτελούν:
1. Μουρίκη Λένα, Υπεύθυνη λειτουργίας του ΚΠΕ Βερτίσκου, ως Πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής.
2. Μοντεσάντου Ευφροσύνη, Αναπληρώτρια Υπεύθυνης του ΚΠΕ Βερτίσκου
3. Μιχαήλ Σύρμω, Μέλος του ΚΠΕ Βερτίσκου
4. Βελίδης Νικόλαος, Υπεύθυνος Π.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσ/νίκης
5. Σφακιανάκη Μαρία, Υπεύθυνη Π.Ε. Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου
6. Προκοπίδης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βερτίσκου
7. Δημητρίου Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Θεσ/νίκης
8. Κουιμτζής Θεμιστοκλής, Καθηγητής Τμήματος Χημείας και Περιβάλλοντος, ΑΠΘ
9. Σμπαρούνης Θεμιστοκλής, Εκπρόσωπος Γραφείου ΣΕΠΕΔ, ΥΠΕΠΘ.

Κομβικοί Συντονιστές

ΚΠΕ Αρχανών
ΚΠΕ Μακρινίτσας
ΚΠΕ Καστοριάς
ΚΠΕ Πεταλούδων
ΚΠΕ Υπάτης
ΚΠΕ Σουφλίου

Υπεύθυνη ΠΕ Α/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης
Υπεύθυνος ΠΕ Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής
Υπεύθυνος ΠΕ Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών
Υπεύθυνη ΠΕ Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κιλκίς
Υπεύθυνη ΠΕ Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών
Υπεύθυνος ΠΕ Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας

Συνεργάτες
? Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης ? Περιβάλλοντος, ΑΠΘ
? Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας, ΑΠΘ
? Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης?Μοριακής Βιολογίας, ΑΠΘ
? Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβ., ΑΠΘ
? Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος
? Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμου Θεσσαλονίκης
? Διεύθυνση Πρασίνου, Περιβ. & Ατμοσφ. Ρύπανσης, Δήμου Θεσσαλονίκης
? Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), Μείζονος Θεσσαλονίκης
? Διεύθυνση Προστασίας Περιβ., Τμήμα Αποβλήτων, Νομαρχία Θεσ/νίκης
? ΥΠΕΧΩΔΕ
? ΧΥΤΑ Πιερίας
? ΧΥΤΑ Θεσσαλονίκης
? ΧΥΤΑ Δυτ. Μακεδονίας
? Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης (Μ.Κ.Ο.)

Στόχοι του Δικτύου
? Η απόκτηση γνώσεων σε θέματα που αφορούν τα απορρίμματα
? Η ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών για τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση των απορριμμάτων καθώς και για τους τρόπους προσέγγισης του θέματος διεθνώς
? Η ευαισθητοποίηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών σχετικά με το πρόβλημα και η διαμόρφωση φιλικών προς το περιβάλλον στάσεων και συμπεριφορών
? Η επικοινωνία μεταξύ των μαθητικών ομάδων που συμμετέχουν και η ανάληψη κοινών δράσεων
? Η δημιουργία προτάσεων για τους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες θα συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες
1. Αποφυγή παραγωγής απορριμμάτων ? υπερκατανάλωση
2. Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων
3. Ανακύκλωση υλικών
4. Κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων
5. Τεχνολογίες ανάκτησης ενέργειας από απορρίμματα
6. Τελική διάθεση απορριμμάτων:
-χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
-χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

Μεθοδολογία εργασίας

1ο βήμα
Οι μαθητικές  ομάδες, μέσα από συζήτηση και με βάση κυρίως το ενδιαφέρον των παιδιών, επιλέγουν το θέμα του προγράμματος το οποίο πρέπει να εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του δικτύου. Διατυπώνονται με σαφήνεια οι στόχοι  του προγράμματος. Σχεδιάζεται η πορεία του προγράμματος (δραστηριότητες, μέσα, επισκέψεις κλπ). Δημιουργούνται οι ομάδες εργασίας και γίνεται ανάθεση εργασιών σε ομάδες.

2ο βήμα
Συλλογή στοιχείων?δραστηριότητες, σύμφωνα με το σχεδιασμό του προγράμματος.

3ο βήμα
Συγκέντρωση των στοιχείων που συλλέχθηκαν, κριτική επεξεργασία τους και εξαγωγή συμπερασμάτων. Θα αποφασιστούν και θα υλοποιηθούν  οι μορφές έκφρασης όλων όσων οι μαθητές αποκόμισαν από το πρόγραμμα (αφίσα, συγγραφή κειμένων, πόστερ, CD-Rom, θεατρικό, ποίημα κτλ)   

4ο βήμα
Παρουσίαση της εργασίας στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία, δημοσιοποίηση στα ΜΜΕ, αποστολή υλικού στην ιστοσελίδα του δικτύου.

5ο βήμα
Αξιολόγηση του προγράμματος μέσα από την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στο 1ο βήμα

Συμμετοχές
Στο Δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια και Τεχνολογικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια της χώρας που εκπονούν ή προτίθενται να εκπονήσουν προγράμματα Π.Ε. με σχετική με το δίκτυο θεματολογία για περίοδο δύο (2) χρόνων τουλάχιστον.

Επικοινωνία
-Τακτική επικοινωνία των σχολείων με το συντονιστικό ΚΠΕ και ενημέρωση για την πορεία των προγραμμάτων
- Συμπράξεις σχολείων ανά δύο ή τρία
- Συναντήσεις, ανταλλαγές επισκέψεων και εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργία κοινών εκδόσεων, οργάνωση κοινών παρουσιάσεων και δράσεων σχετικών με το περιβάλλον
- Άμεση επικοινωνία των σχολείων μέσω διαδικτύου
- Έμμεση επικοινωνία των σχολείων μέσω της ιστοσελίδας του συντονιστικού ΚΠΕ
Σύνδεση Χρήστη
Δημοσκοπήσεις
Τι ανακυκλώνετε συνήθως ;

Αποτελέσματα
Τυχαία εικόνα
Online χρήστες
Έχουμε 4 επισκέπτες σε σύνδεση
Στατιστικά
Επισκέπτες: 131046